RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Projekty RDA / 20 lat pomagamy rozwijać pogranicze czesko-polskie

20 lat pomagamy rozwijać pogranicze czesko-polskie

Povinná publicita

O PROJEKTU:

TITUŁ I NUMER REJESTRACYJNY:


20 lat pomagamy rozwijać pogranicze czesko-polskie, nr. rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816
 

ANOTACJA PROJEKTU:

Celem projektu jest pogłębienie współpracy RDA i EUWT NOVUM poprzez organizację intensywnego kursu języka polskiego dla menadżerów w celu zniwelowania bariery językowej. Później odbędzie się staż u partnera projektu mający na celu poznanie polskich przepisów prawa i wymianę doświadczeń. Opracowane zostanie sprawozdanie jubileuszowe, którego wyniki zostaną zaprezentowane na konferencji jubileuszowej. Produktem będzie też słowniczek specjalistycznych pojęć.

 

RZECZOWA REALIZACJA PROJEKTU:

1. 5. 2019 - 31. 10. 2020


PRZEGLĄD DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:

1) Tygodniowy intensywny kurs języka polskiego dla menadżerów RDA w celu zniwelowania bariery językowej podczas spotkań z partnerem projektu (i innymi osobami z drugiej strony granicy). Efektem kursu będzie słownik specjalistycznych pojęć, opracowany przez menadżerów w ramach kursu. Słownik zostanie wydany w formie elektronicznej i zostanie też przekazany partnerowi projektu, któremu z pewnością także pomoże w komunikacji ze stroną czeską.

data wykonania: do 31.12.2019

2) Trzydniowy staż u partnera projektu mający na celu zapoznanie się z polskimi przepisami prawa, poznanie różnic pomiędzy polskimi i czeskimi urzędami, wymianę doświadczeń, wymianę kontaktów, zniwelowanie bariery językowej i wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas tygodniowego kursu języka polskiego.

data wykonania: do 31.12.2019

3) Opracowanie sprawozdania jubileuszowego, podsumowującego udane projekty zrealizowane na polsko-czeskim pograniczu, w których agencja RDA aktywnie uczestniczyła. Wyniki ze sprawozdania zostaną zaprezentowane na konferencji jubileuszowej. W formie papierowej będą wtedy rozdane. Planowane jest wykonanie kolorowe, format A4, objętość maks. 30 stron i polsko-czeska wersja.

data wykonaniado połowy września 2020

4) Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia agencji RDA ? partner projektu będzie aktywnie partycypował w realizacji działania. Przedstawiciel EUWT NOVUM będzie miał przeznaczony czas na swoje prezentacje. Elementem programu będzie przekazanie wyróżnień wybranym osobom, które w największym stopniu partycypowały w rozwoju czesko-polskiego pogranicza.

data wykonania: do 30.9.2020

5) Elementem projektu są także działania promocyjne. W ramach projektu zostanie wykonana czesko-polska ulotka informacyjna w formacie A5, która ułatwi dalsze nawiązywanie kontaktów i współpracy z czeskimi polskimi wnioskodawcami. Projektowi będzie poświęcona specjalna podstrona na www.rda-rk.cz. Promocja będzie też prowadzona na portalu społecznościowym Facebook.

data wykonania: przez cały okres realizacji projektu

REALIZACJA PROJEKTU:

1) Staż menadżerów RDA u partnera projektu

W dniach 5-7 listopada 2019 roku w ramach projektu „20 lat pomagamy rozwijać czesko-polskie pogranicze” o nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816 odbył się staż menadżerów projektów z Regional Development Agency u polskiego partnera Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum z siedzibą w Jeleniej Górze. Celem tego trzydniowego stażu u partnera projektu było zapoznanie się z polskimi przepisami prawa, poznanie różnic między polskimi i czeskimi urzędami, zniwelowanie bariery językowej, wymiana doświadczeń i kontaktów pomiędzy pracownikami Regional Development Agency, Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Novum oraz Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, również z siedzibą w Jeleniej Górze. W ramach programu towarzyszącego przedstawiono projekty realizowane na terenie Jeleniej Góry, w tym w dzielnicy Cieplice, która została w dużym stopniu zmodernizowana z projektów współfinansowanych z UE. W ramach programu była także wizyta w Świątyni Wang oraz w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.
Stáž zaměstnanců RDA v ESUS NOVUM
Setkání se zástupci KARR
Setkání se zástupci KARR
Prezentace cvičení záchranných složek v Jelení Hoře
Prezentace projektu BOOSTEE - CE
Návštěva svatyně Wang v obci Karpacz
 
 
 
2) Nauka języka polskiego
W dniach 18-22 listopada 2019 roku w ramach projektu „20 lat pomagamy rozwijać czesko-polskie pogranicze” o nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816 odbył się tygodniowy intensywny kurs języka polskiego dla menadżerów projektów z Regional Development Agency w Bohuslavicach koło Novego Města nad Metují. Celem kursu było zniwelowanie bariery językowej podczas spotkań z partnerami projektów (oraz innymi osobami z drugiej strony granicy). Efektem kursu będzie słownik specjalistycznych pojęć, opracowany przez menadżerów w ramach kursu. Opracowany graficznie słownik zostanie umieszczony w formie elektronicznej na naszych stronach internetowych. Elementem zajęć był także wyjazd do Kudowy-Zdroju, gdzie odbywały się konwersacje z native speakerami, np. w informacji turystycznej, uzdrowisku i restauracji. W ramach tego tygodniowego kursu uczestnicy dokładnie powtórzyli gramatykę, słownictwo na określone tematy, słuchali tekstów, a przede wszystkim prowadzili intensywne konwersacje (prezentacje projektów, rozmowy telefoniczne, pisanie wiadomości e-mail, uzgodnienia, różnego rodzaju sytuacje itp.).
Intenzivní kurz polského jazyka pro manažery RDA
Plakát A3 s povinnou publicitou
Trénování rozhovorů
Přestavení projektu Poznej Sudety na lyžích
Procvičování gramatiky bylo nedílnou součástí výuky polského jazyka
Trénování polského jazyka v terénu
Česko-polský slovníček odborných pojmů ke stažení zde: Slovníček
3) Opracowanie sprawozdania jubileuszowego
4) Konferencja jubileuszowa
 
Pozvánka na konferenci RDA (2)
5) Działania promocyjne

Ulotka informacyjna do odebrania tutaj
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz