RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Ředitel RDA zvolen do představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Ředitel RDA zvolen do představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Ředitel RDA zvolen do představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje
HK ČR - střední formát.jpg
Dne 13. března 2012 se konalo Oblastní shromáždění Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje oblasti Rychnov nad Kněžnou v prostorách rychnovského Hotelu Havel.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR.

Na Oblastním shromáždění byl ředitel RDA Jaroslav Štefek zvolen mezi členy představenstva. V rámci svého vystoupení vyzdvihl svou dosavadní pozitivní zkušenost s pracovníky rychnovského jednatelství KHK KHK. V rámci svého působení nejen jako statutárního zástupce RDA, ale rovněž i z titulu své funkce sekretáře Euroregionu Glacensis sdělil přítomným aktuální informace o čerpání dotací ze strukturálních fondů. Dalším tématem byla také příprava na další programové období 2014-2020. Dojde bezpochyby k redukci v současnosti platných 24 operačních programů na cca 6. „Už dnes víme, že programy budou v novém období vyhlášeny opět se značným zpožděním. Důsledkem je fakt, že po často se opakujících problémech v jednotlivých programech (například na Ministerstvu školství) a díky negativním nálezům auditních orgánů, bude pro nové období schvalovat Evropská komise daleko více dokumentů. Další novinkou je skutečnost, že programy budou schvalovány unblock za danou zemi. Bude se tedy čekat na dořešení veškerých nejasností každého programu. Z praxe máme zkušenosti, že i v období 2007 – 2013 došlo ke zpoždění a jednotlivé OP byly vyhlašovány postupně dle schválení EK, například Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko byl spuštěn dne 14.1.2008 a to nebyl poslední spuštěný program.“ dodal Jaroslav Štefek, ředitel RDA.

Další záležitostí, o které účastníky informoval, je příprava výstavby dálnice D 11 směrem na Polsko. Vzhledem k tomu, že na polské straně je již kompletně připravena k zahájení výstavba úseku S3 Legnice – Lubawka, je nyní vyvíjena snaha o řešení výstavby D11 od česko-polské hranice. V této věci bude jednáno s ministrem dopravy s cílem výstavby I. etapy státní hranice Trutnov.

Na zasedání shromáždění proběhla také diskuse ohledně malé podpory rychnovského jednatelství ze strany vedení komory v Hradci Králové. Rychnovské jednatelství má své vize, našlo si své směry a přínosnou pracovní náplň, která zároveň sloužila i jako zdroj příjmů, jako je například realizace velice úspěšných projektů Volba povolání nebo 10 lekcí techniky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bohužel obdobné projekty již nejsou podporovány ze strany vedení komory. Díky tomu také odchází dlouholetý zkušený vedoucí oblasti pan Jiří Daniel.

Galerie Členství RDA v HK KHK

022
023
031
032
034
036
038
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz