RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Malíři Orlických a Sovích hor

Malíři Orlických a Sovích hor

Malíři Orlických a Sovích hor
O tomto víkendu se konala v Rokytnici v Orlických horách a okolí tak trochu výjimečná akce. V pátek se do Rokytnice v Orlických horách sjelo 20 účastníků - malířů amatérů, kteří si v rámci česko-polského projektu Malíři Orlických a Sovích hor, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000391 mohli pod odborným vedením profesionála vyzkoušet a vylepšit svoji kresbu úhlem jak v plenéru, tak v interiéru. Společný projekt města Rokytnice v Orlických horách a partnerské Gminy Gluszyca připomíná mimo jiné krajinářský odkaz akademického malíře Jindřicha Šimka (1900-1979). V pátek účastníci plenéru zahájili svoje víkendové setkání v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, kde se mohli seznámit s krajinářskou malířskou tvorbou. Odpoledne již naplno probíhal plenér, kdy motivem byl nejprve areál fary v Rokytnici, kde mistr Šimek žil a působil na sklonku svého života. V pátek večer potom byl slavnostně pokřtěn knižní medailónek Jindřicha Šimka, přibližující jeho odkaz v malířské tvorbě. V sobotu a neděli probíhala převážně kresba v plenéru uhlem, kterou vedl Zdeněk Paták. Na konci června se bude konat další společný plenér dospělých, tentokrát v Gluszycy. Celý projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
 
publicita-fmp-komplet-barevna-jpg11
 
Text a fotografie poskytl: Petr Hudousek, starosta města Rokytnice v Orlických horách
Jindřich Šimek
Kniha věnovaná dílu Jindřicha Šimka
Plenér u Neratova
Plenér u Neratova
Obraz Jindřicha Šimka
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz