RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí
Logo_cz_pl_eu_barevne

Region Nový Hrádek - Lewin Kłodzki se územně nachází v malebné přírodě podhůří Orlických hor. Gmina Lewin Kłodzki a městys Nový Hrádek spolu dokonce i katastrálně sousedí, ale v současné době je stále dělí státní hranice. V dřívějších dobách se jednalo o společné území, které bylo v minulosti násilně rozděleno, čímž byly zpřetrhány veškeré obchodní i společenské vazby. Existuje zde celá řada přírodních a kulturních atraktivit, které v letošním roce fyzicky přes hranici propojily vybudované cyklostezky.

V rámci projektu došlo k výstavbě tří úseků cyklostezek, při čemž dva na sebe bezprostředně navazují na státní hranici a tvoří jeden celek. Třetí zpřístupňuje další turistické atraktivity obce Lewin Kłodzki - japonskou zahradu v Jarkówie a nebo historický železniční most, u kterého bude v první polovině roku 2021 zabudováno osvětlení. U cyklostezek bude ještě v jarních měsících umístěn mobiliář a informační tabule.

Cyklostezka na českém území vybudovaná v roce 2020 je vedena v trase bývalé nezpevněné komunikace, která sloužila jako polní cesta. Nachází se severovýchodně od Městyse Nový Hrádek v místní části Dlouhé směrem ke státní hranici. Její délka činí 764,74 m a šířka 3 m. Na nově vybudovanou cyklostezku na českém území navazuje nová cyklostezka za státní hranicí na polském území. Společná cyklostezka umožní především bezpečnou dopravu cyklistů a chodců směřující na území Polska a opačným směrem.

Realizací projektu došlo k vybudování společné cesty, která zajisté napomůže obnovit dobré sousedské přátelské vztahy a přispěje ke zpřístupnění a zvýšení potenciálu kulturního a přírodního dědictví regionu Nový Hrádek - Lewin Kłodzki, díky čemuž bude propojena a rozšířena společná nabídka cestovního ruchu pro cyklisty a pěší návštěvníky.

Číslo projektu: CZ.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779


Partneři projektu: Gmina Lewin Kłodzki a Městys Nový Hrádek


Zahájení projektu: 01.07.2019
Ukončení projektu: 30.06.2021


Celkové způsobilé výdaje: 542 215 EUR
Dotace z EFRR: 460 882 EUR
Dotace ze Státního rozpočtu: 11 511 EUR

IMG_1245
IMG_1243
IMG_1248
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz