RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Infocentrum Broumov

Infocentrum Broumov

Infocentrum Broumov

Slavnostní otevření infocentra a konference MAS Broumovsko+


V rekonstruovaných prostorách bývalého kina bylo v Broumově v pondělí 22. listopadu 2010 slavnostně otevřeno nové česko-polské infocentrum tzv. iKino Broumov. Stavba infocentra iKino Broumov byla realizována ve dvou objektech na Mírovém náměstí v Broumově. Nové využití objektu bylo navrženo s cílem rozvíjet cestovní ruch v regionu Broumovska v rámci projektu RDA s názvem „Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn“  z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v období 2007-2013.
 
V prvním nadzemním podlaží našlo nové umístění infocentrum. Původní kino bylo upraveno na víceúčelový sál s balkónem, a to pro využití k přednáškám, konferencím či seminářům, popř. k souvisejícím tanečním, hudebním a audio projekčním aktivitám s potřebným zázemím.

Prostory infocentra a víceúčelový sál jsou přístupné i pro imobilní občany. Celkové architektonické řešení vychází z místních podmínek, zachovává původní vzhled objektů a respektuje požadavky památkového odboru.

Slavnostního přestřižení pásky se za přítomnosti pana starosty Milana Kotrnce, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a JUDr. Libuše Růčkové zúčastnil také zástupce RDA ředitel Jaroslav Štefek.
 
V úterý 30. listopadu. 2010 se v těchto nově otevřených reprezentativních prostorách konala Regionální konference uspořádaná občanským sdružením Místní akční skupina Broumovsko+. Konference se zúčastnilo 90 členů zastupitelstev měst a obcí Broumovska a členů MAS. Za MAS Broumovsko+ vystoupila předsedkyně sdružení JUDr. Libuše Růčková a manažerka paní Pavlína Machková, které hovořily o struktuře a činnosti občanského sdružení, o programu LEADER umožňujícím rozvoj venkovských regionů s využitím prostředků EU a podmínkách pro získání těchto prostředků žadateli z Broumovska.

Za Regional Development Agency (RDA) vystoupil pan Jaroslav Štefek. Některé z měst a obcí díky spolupráci s RDA obnovily v nedávné době součásti své infrastruktury. Z Operačního programu Přeshraniční spolupráce tak bylo rekonstruováno  např. koupaliště v Meziměstí, komunikace z Meziměstí do Teplic nad Metují, ve Zdoňově a Božanově či právě bývalé kino s nově vybudovaným česko-polským infocentrem v Broumově. 
 

Galerie Infocentrum Broumov

1. Slavností přestřižení pásky: JUDr. Libuše Růčková, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, starosta Milan Kodrnec, ředitel RDA Jaroslav Štefek.
2. Konference MAS Broumovsko+
3. Prezentace činností a projektů RDA jejím ředitelem Jaroslavem Štefkem
Slavnostní otevření infocentra a konference MAS Broumovsko
Slavnostní otevření infocentra a konference MAS Broumovsko
Slavnostní otevření infocentra a konference MAS Broumovsko
Slavnostní otevření infocentra a konference MAS Broumovsko
Slavnostní otevření infocentra a konference MAS Broumovsko
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz