RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Burgundsko v září 2012

Burgundsko v září 2012

Burgundsko v září 2012
Každým rokem se Euroregion Glacensis nebo společnost Regional Development Agency snaží připravit pro svoji členskou základnu nějakou společnou akci, případně vzdělávací zájezd.
 
I v letošním roce tomu tak bylo. RDA zorganizovala v září 2012 společný zájezd do francouzského Burgundska.
 
Francouzský venkov je typický rozsáhlou zemědělskou činností. Francie je jedna z prvních zemí, kde byl implementován program na podporu venkova EU program Leader. Tato metoda spolupráce samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru je oblíbená také v také v Čechách, kde je implementována prostřednictvím tzv. místních akčních skupin. Termín zájezdu byl zvolen ke konci září, a to v čase vinobraní. Na své cestě měli účastníci možnost navštívit historické město Colmar, zvané Benátky s barevnými hrázděnými domy. Vydali se cestou alsaských vín vymezenou roku 1953, která je označována za nejkrásnější svého druhu nejen ve Francii, ale i na celém světě. Mohli objevit nádheru hlavního města Burgundska – Dijonu, bývalého sídla burgundských vévodů a světové metropole výroby hořčice. Na programu byla i návštěva opatství Fonteney – nejstaršího dochovaného cisterciáckého kláštera, poutního místa Vezelay – zapsaného do UNESCO, Vaubanovy citadely  Ronchamps, která je pozoruhodná svoji moderní neobvyklou architekturou.
 
Na mnoha navštívených místech měli účastníci zájezdu možnost vidět, jak a na co se Francii daří čerpat finanční prostředky z EU.

Galerie Zájezd do Burgundska

1_Colmar - typické hrázděné domy Alsaska
2_ Hrad Koeningsbourg
3_Návštěva vinařství Domaine d´Ardhuy
4_Ronchamps_ Le Corbusierova kaple_moderní architektura
5_Vinobraní
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz