RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Euroregion Glacensis pořádal mezinárodní konferenci na téma „Efekty dotačních prostředků přeshraniční spolupráce“

Euroregion Glacensis pořádal mezinárodní konferenci na téma „Efekty dotačních prostředků přeshraniční spolupráce“

Euroregion Glacensis pořádal mezinárodní konferenci na téma „Efekty dotačních prostředků přeshraniční spolupráce“
Logo_cz_pl_eu_barevne

UvodEuroregion Glacensis navazuje na svou tradici pořádání mezinárodních konferencí. Letošní se konala ve dnech 5.-6.9. 2018 v prostorách nového Safari Park Resort Dvůr Králové. Účelem konference bylo představení dosažených výsledků v oblasti čerpání evropských dotačních prostředků na oblast přeshraniční spolupráce. V rámci konference byly také poprvé představeny hlavní rysy dotační politiky pro období po roce 2020.

Mezi významnými hosty konference byl například Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, Petr Maryška z Ministerstva zahraničních věcí, Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce Ministerstva místního rozvoje a další. V rámci konference byla také představena nová publikace Euroregionu Glacensis Přehled efektů přeshraniční spolupráce  v Euroregionu Glacensis“.

V rámci konference došlo také k udělení ocenění  za dlouholeté aktivity v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce pro vybrané osoby z řad starostů, ale zejména projektových manažerů, kteří přímo zajišťují přeshraniční aktivity. Jedná se o následující osoby:

Euroregion Glacensis uděluje ocenění za dlouholeté aktivity v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce paní/panu:

 1. Evě Smažíkové, starostce obce Česká Čermná
 2. Janě Matyášové, pracovnici informačního centra Orlické Záhoří
 3. Kataríně Martincové, projektové manažerce města Ústí nad Orlicí
 4. Tereze Kholové, projektové manažerce města Hronov
 5. Janě Horákové, město Česká Skalice
 6. Haně Horynové, místostarostce města Trutnov
 7. Güntru Fiedlerovi, projektovému manažeru města Trutnov
 8. Evě Mückové, starostce města Meziměstí
 9. Jiřímu Vanclovi, bývalému starostovi obce Lánov
 10. Romanu Klímovi, Královéhradecký kraj
 11. Miroslavu Smejkalovi, Pardubický kraj
 12. Marii Šafářové, Olomoucký kraj
 13. Aleně Windové, město Staré město  
 14. Josefu Talábovi, vedoucí projektového řízení KRNAP
 15. Luďku Kholovi, náměstku ředitele KRNAP
 16. Martinu Pušovi, řediteli Revitalizace Kuks o.p.s.
 17. Heleně Ištokové, projektové manažerce města Police nad Metují
 18. Romaně Pichové, projektové manažerce města Náchod
 19. Iloně Dusilové, projektové manažerce Euroregionu Glacensis
 20. Jiřině Jeřábkové, projektové manažerce Euroregionu Glacensis
 21. Aleně Preclíkové, projektové manažerce Euroregionu Glacensis
 22. Janě Čejpové, vedoucí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
 23. Ivě Paukertové, ředitelce RDA
 24. Michaele Prouzové, zástupkyni ředitelky RDA
 25. Vladimíru Hrubému, projektovému manažeru RDA pro oblast Broumovsko
 26. Janě Ponocné, starostce města Králíky
 27. Antonínu Fialovi, projektovému manažeru Sdružení obcí Orlicko

Dále došlo k udělení ocenění maršálka Dolnoslezského vojvodství. Stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj Dolního Slezska obdržel:

Miroslav Vlasák, předseda české části Euroregionu Glacensis

Jaroslav Štefek, sekretář české části Euroregionu Glacensis

Bernadeta Tambor, ředitelka polské kanceláře Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis působí na česko-polském pohraničí již 22 let. V prvních letech po jeho založení se představitelé euroregionu zabývali zejména otázkami okolo zvýšení propustnosti státních hranic a navazování prvních vzájemných kontaktů. Byla to například pomoc s vytvářením nových hraničních přechodů na turistických stezkách, ale i silničních přechodů. Tím nejznámějším úspěchem bylo otevření hraničního přechodu v srdci Orlických a Bystřických hor Mostowice – Orlické Záhoří. Postupem času obě země vstoupily do Schengenského prostoru a dnes řešíme pomoc s budováním dopravní infrastruktury pro překračování hranice, jako jsou komunikace a mosty. Vznikla nová partnerství mezi obcemi a městy, která dnes dobře fungují převážně již bez naší asistence. A tak i aktivity a portfolio Euroregionu Glacensis mají svůj vývoj. Euroregion se stal platformou pro setkávání hlavních aktérů přeshraniční spolupráce v samosprávě a neziskovém sektoru.

A přesně tato konference je jedna z možností setkat se a vyměnit si vzájemně zkušenosti z oblasti přeshraniční spolupráce.

Sekretariát euroregionu

Konference se konala v prostorách nového Safari Park Resort Dvůr Králové
Ocenění za dlouholeté aktivity v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce získala také ředitelka RDA paní Ing. Iva Paukertová
Ocenění za dlouholeté aktivity v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce získala také zástupkyně ředitelky RDA paní Mgr. Michaela Prouzová
Ocenění za dlouholeté aktivity v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce získal i náš projektový manažer Broumovska Ing. Vladimír Hrubý
Součástí programu konference byla také prezentace úspěšných přeshraničních projektů
Představení úspěšně realizovaných projektů v ZOO Dvůr Králové
Prezentace úspěšně realizovaných projektů
Druhý den konference probíhalo diskusní fórum se zástupci MMR a JS
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz