RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Krkonoše společně hledají budoucnost rozvoje regionu

Krkonoše společně hledají budoucnost rozvoje regionu

Krkonoše společně hledají budoucnost rozvoje regionu
Logo KRNAP
Logo Svazek
Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše, obcí centrálních východních i západních Krkonoš a Správy Krkonošského národního parku ustavili společný pracovní tým, jehož cílem je připravit zadání pro analýzu rozvojových možností širšího regionu Krkonoš a následně i Krkonošský integrovaný plán rozvoje (KIPR), zacílený na region národního parku a jeho ochranného pásma.


 
Poprvé se pracovní skupina sešla před 14 dny a příští týden ji čeká již druhé jednání. Jedním z členů pracovní skupiny je také zástupce RDA. Do svého čela si zvolila předsedu Svazku měst a obcí Krkonoše, starostu Vrchlabí Jana Sobotku a jeho zástupcem ředitele Správy KRNAP Jana Hřebačku.
 
„Žijeme v unikátním prostředí nádherné a velmi cenné přírody národního parku, který je také evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. To je naše bohatství, které musíme být schopni udržitelně využít. Je evidentní, že ekonomická krize zdaleka nekončí. Projevuje se to pochopitelně i v našem regionu a my chceme být připravení. Děláme maximum pro udržení stávajících zaměstnavatelů v regionu, ale chceme znát i další možné směry, kterými se region Krkonoš může vydat,“ říká předseda SMO Krkonoše Jan Sobotka.
 
„Není to sprint, příprava rozvojové analýzy i KIPR bude nějakou dobu trvat, ale jsem si jist, že bez jasné představy, z čeho mohou lidé v regionu žít, se neobejdeme,“ doplňuje Sobotku ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Klíčové bude znát rozvojové možnosti regionu před začátkem nového programovacího období Evropské unie, které začne v roce 2014,“ dodává Hřebačka.

Převzato z tiskové zprávy KRNAP
  Krkonoše – Svazek měst a obcí
  Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, http://www.svazek.krkonose.eu
Správa Krkonošského národního parku
    Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, http://www.krnap.cz
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz