RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / KRNAP Sčítací zařízení jsou v provozu již více než rok

KRNAP Sčítací zařízení jsou v provozu již více než rok

KRNAP Sčítací zařízení jsou v provozu již více než rok
Na podzim roku 2011 byly v KRNAP v rámci přeshraničního projektu KRKONOŠE v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody do terénu instalovány na 27 místech sčítací zařízení. Účelem těchto zařízení je zachytit návštěvnický provoz na přístupových cestách do a z 1. zóny KRNAP a vjezdy automobilů na frekventovaných lokalitách v nižších částech hor. Některá čidla jsou kombinovaná, proto na celkem 21 místech měří průchody pěších, na pěti průjezdy cyklistů a na osmi průjezdy automobilů. Za první rok provozu sčítače zaregistrovaly statisíce průchodů či průjezdů návštěvníků.
 
„Význam tohoto projektu spočívá v tom, že díky moderní technice máme k dispozici, stejně jako polská strana, poměrně přesná data, která nám dají odpovědi na otázky, kde a kdy se pohybují návštěvníci hor,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Tato data jsou pro nás velice cenná, i když se týkají pouze nejcennější části Krkonoš. Využíváme je pro naše interní potřeby, ale jsou k dispozici dalším odborníkům i úřadům,“ dodal Hřebačka.
 
Kromě čtyř sčítačů určených převážně pro sledování provoz motorových vozidel jsme ostatní zařízení umístili na přístupových trasách stávající první zóny, takže tak můžeme podchytit velkou část pohybu návštěvníků v této nejcennější oblasti KRNAP. Vybrali jsme sčítací zařízení typu Eco Counter: pro pěší – dřevěné sloupky s tepelným čidlem (PYRO sensor pedestrians), pro cyklisty a automobily – indukční smyčky (ZELT Inductive Loop a ZELT for cars Sensor) zabudované v tělese cesty. Kromě jednoho rozlišují všechna zařízení i směr průjezdu/průchodu. Čtyři sloupky jsou teleskopické a umožňují vysunutí čidla nad sněhovou pokrývku. Také se potvrdil očekávaný předpoklad, že s ohledem na značnou šíři cest procházejí lidé vedle sebe, ale čidlo je zaznamená jako jediný průchod. Data jsou díky tomu mírně podhodnocena, a proto bylo nutné zkušebně sebrat data ručním sčítáním z terénu a na základě rozdílu stanovit přepočítávací koeficient. Data ze sčítačů jsou pravidelně odesílána přes GMS signál na sběrný server a vizualizovaná v systému Eco-Visio Software, který umožňuje navíc i dálkovou kontrolu funkčnosti jednotlivých sčítacích zařízení. V budoucnu očekáváme sdílení dat s polskou stranou Krkonoš a vizualizaci souhrnných údajů na GIS server Správy KRNAP.
 
Fungování sčítacích zařízení a vyhodnocování dat pro Správu KRNAP první tři roky zajišťuje Nadace Partnerství (http://www.nadacepartnerstvi.cz/). Data jsou vyhodnocována i v souvislosti s klimatickými údaji (průměrné srážky, teplota), které jsou jedním z významných vypovídacích faktorů ovlivňujících chování návštěvníků.
 
Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap nebo na profilu Krkonošského muzea Správy KRNAP  http://www.facebook.com/krkonosskemuzeum.

Galerie GIS

01_Příprava pro zařízení
01_Příprava pro zařízení
02_vlastní sčítací zařízení
02_vlastní sčítací zařízení
03_instalace ve vozovce
03_instalace ve vozovce
04_instalace pro pěší
04_instalace pro pěší
05_sloupek pro pěší sčítání
05_sloupek pro pěší sčítání
Euroregion Glacensis
loga CZ PL.jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz