RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / References / Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem

Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem

Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem
Žadatel
Gmina Pieszyce
Partneři projektu
Město Nová Paka
Obec Bohuslavice nad Metují
Projekt Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem
Výše rozpočtu 244 565,15 EUR
Dotace 207 879,50 EUR
Popis projektu V předchozím programovacím období byla zahájena aktivní polsko-česká spolupráce, jejíž základy umožňují evaluaci a využití potenciálu, který nám dává příhraniční území. V projektu je naplánována řada kulturních a propagačních aktivit, které přispějí k dalšímu vzájemnému poznávání s občany partnerských obcí, kteří budou moci čerpat z multikulturnosti regionu a mít zájem o udržování stálých kontaktů. Společně chceme podpořit rozvoj spolupráce a naplnit vytýčené cíle. 
Realizace 07/2016 - 12/2020
www stránky  www.bohuslavice.com
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz