RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Aktualności / Kunštátská pouť

Kunštátská pouť

Kunštátská pouť
O víkendu 24. - 25.6.2017 proběhla v obci Orlické Záhoři tradiční akce Kunštátská pouť. Tentokrát byla realizována v rámci projektu Tradice v údolí Divoké Orlice, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374, který RDA zpracovala a nyní koordinuje jeho realizaci na české straně. Projekt je spolufinancovaný z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
 
Akce měla velmi bohatý program. V sobotu se začalo mší svatou v kapličce Nanebevzetí Panny Marie na Černé Vodě a poté probíhaly oslavy na obecním hřišti. Děti si nejprve užily kouzelnické představení a následně pohádku pro děti i dospělé v podání pana Peřiny. Vyzkoušet si také mohly nově zakoupenou trampolínu, na které se kromě řádění také učily vzájemně česká a polská slovíčka. Nadšení českých dětí, že rozumí "polšťákům", mluví za vše. K odpolední zábavě zahrála skupina Tuno s houslistkou Nikou a vrcholem večera byla ohňová show polského seskupení TUB.
V neděli proběhla poutní mše v kostele sv. Jana Křtitele, poté odpolední program zahájila houslistka Nika, následovalo vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ a vystoupení pěveckého sboru Orlickohorských v krojích. K tanci a poslechu zahráli také Míra a Veronika Tomanovi. Po celý den probíhal řemeslný jarmark.
 
8.7.2017 se bude konat X.Orlicko-Bystřický putovní pohár. Jedná se o mezinárodní soutěž v požárním sportu. Všichni jste srdečně zváni!
Kunštátská pouť
Kunštátská pouť
Divadelní představení pro děti
Ohňová show
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz