RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Centrum kulturalno-społeczne czesko-polskiego pogranicza

Centrum kulturalno-społeczne czesko-polskiego pogranicza

Centrum kulturalno-społeczne czesko-polskiego pogranicza
Wnioskodawca Miasto Ústí nad Orlicí
ZNAKUO.JPG
Projekt Centrum kulturalno-społeczne czesko-polskiego pogranicza
Wartość budżetu 42 000 000 CZK
Dofinansowanie 20 478 000 CZK
Opis projektu Przedmiotem  projektu  była  całkowita rekonstrukcja  secesyjnego    budynku zbudowanego na początku XX wieku, tzw.  Hernychovej  vili. Obiekt  ten należy do najcenniejszych zabytków Miasta Ústí nad Orlicí i regionu. Celem  wnioskodawcy było stworzenie  w wyremontowanym budynku  czesko-polskiego centrum, które będzie  służyło   przede wszystkim   do organizacji wystaw o różnorodnej tematyce związanej z pograniczem oraz imprez kulturalnych i społecznych o charakterze czesko-polskim.  Realizacja działań zwiększy wiedzę nt. partnerskiego kraju,  pogłębi  wiedzę nt. regionu  i życia  pod kątem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, tradycji i rzemiosł. W wyniku rekonstrukcji obiektu Miasto Ústí nad  Orlicí pozyskało godne  pomieszczenia do  organizacji   imprez kulturalno-społecznych  a  muzeum  miejskie  pomieszczenia o odpowiednim standardzie do prowadzenia swojej działalności.
Realizacja
9/ 2005 - 3/ 2008
strony www http://www.ustinadorlici.cz
Źródło współfinansowania projektu Inicjatywa Wspólnotowa  INTERREG IIIA Czechy-Polska
Świadczone usługi Przygotowanie wniosków
Kompletna realizacja projektów
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz