RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Ministr Chalupa jednal s polským ministrem životního prostředí

Ministr Chalupa jednal s polským ministrem životního prostředí

Ministr Chalupa jednal s polským ministrem životního prostředí
220px-Kozí_hřbety2.JPG
Řešení kvality ovzduší na hranicích ČR a Polska, přeshraniční projekty v Krkonoších a spolupráce v dalších oblastech ochrany přírody byly hlavními tématy setkání ministra Tomáše Chalupa a jeho polského kolegy Marcina Korolece.

Během zasedání 6. zasedání česko-polské Smíšené komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí oba ministři rovněž diskutovali přípravu budoucí kohezní politiky či vodohospodářskou problematiku ve vztahu k EU.

V oblasti kvality ovzduší v pohraničním regionu se ministři shodli na snaze přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší v přeshraničním regionu Slezsko, podpořit společné využití prostředků z programů Evropské unie na ochranu ovzduší, přispět ke sladění a zefektivnění nástrojů řízení ochrany ovzduší v České a Polské republice a také zintenzivnit vzájemnou informovanost a součinnost při úsilí řešit neuspokojivou kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství.

„Otázka ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji, ale nejen v něm, je pro nás velmi důležitým tématem,“ uvedl ministr Chalupa. „Cílem je, aby došlo k jednání mezi představiteli obou států za účasti zástupců tamních municipalit, hejtmanství a vojvodství, se kterými je potřeba debatovat možnosti zlepšení kvality ovzduší,“ doplnil Chalupa.

Jednání, které by mělo proběhnout koncem června v těsné blízkosti hranic obou zemí, přivítal i polský ministr životního prostředí Marcin Korolec. „Se zmíněným setkáním souhlasíme a rádi se ho zúčastníme,“ řekl polský ministr Korolec. „Zlepšení kvality ovzduší je naší hlavní agendou. V současné době je i na naší straně ve schvalovacím procesu návrh zákona o ochraně životního prostředí týkající se ochrany ovzduší. Jedná se o jednu z prvních iniciativ po mém nástupu do funkce,“ doplnil ministr Korolec.

Dalšími tématy zasedání byly bilaterální projekty v různých oblastech a spolupráce v oblasti ochrany přírody. Jedním takovým je například kooperace Správy národních parků na obou stranách Krkonoš, které spolu spolupracují nebo spolupracovali na více než 15 přeshraničních projektech. Jedná se například o Krkonoše bez bariér, Posílení spolupráce v oblasti environmentálního vzdělávání, Krkonoše - náš národní park, Jedny hory - jedny lesy, Krkonoše INSPIRE - společná práce v GIS, Rozvoj turistické infrastruktury v KRNAP a KPN, Bezpečné Krkonoše, Společné vzdělávání pracovníků KRNAP a KPN.

Výše uvedené projekty připravovala a nyní administrativně zajišťuje naše agentura RDA. Tyto projekty jsou na vládní úrovni a tímto i velmi prestižní.
Vzájemná úzká přeshraniční spolupráce obou krkonošských parků bude také tématem „Dne Krkonoš“, který by se měl uskutečnit koncem června.

13.4.2012, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Galerie Ministr Chalupa jednal s polským ministrem životního prostředí

DSC_1173
DSC_1172
DSC_1168
DSC_1166
DSC_1165
DSC_1163
DSC_1162
DSC_1160
DSC_1159
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz