RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Poklep základního kamene na nové cyklostezce v Meziměstí

Poklep základního kamene na nové cyklostezce v Meziměstí

Poklep základního kamene na nové cyklostezce v Meziměstí
IMG_0572.JPG
Díky dlouhodobé spolupráci Města Meziměstí a Gminy Mierosów bylo možno přistoupit k realizaci dalšího významného projektu na podporu a zlepšení turistiky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska. Projekt s názvem „Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska – 2. etapa“ má za cíl propojit obě lokality kvalitní cyklostezkou, která bude přímo navazovat na stávající cyklotrasy a zároveň do budoucna propojí nově vybudovaný Areál zdraví a sportu Meziměstí se sportovní halou v Mieroszowě.

Slavnostní poklep základního se uskutečnil 1.6. 2011 přímo na hranicích mezi oběma zeměmi. Aktu poklepu základního kamene se zúčastnila celá řada významných hostí. Z české strany byli přítomni hejtman kraje Lubomír Franc, sekretář Euroregionu Glacensis a ředitel RDA RK Jaroslav Štefek, starostka Města Meziměstí Eva Mücková, místostarosta Pavel Hečko a řada dalších významných hostí z řad veřejného i soukromého sektoru. Z polské strany byl přítomen zástupce Powiatu Walbrzyského Andrzej Lipiński, starosta Mieroszowa Andrzej Laskiewicz, zástupci wroclawského vojvodství a místní samosprávy. Dále byli přítomni  projektanti, zástupci  stavebních firem a další odborná veřejnost z obou stran hranice.

Představitelé obou partnerů a hosté ve svých projevech kladně zhodnotili význam dosavadní spolupráce při realizaci přeshraničních projektů a podtrhli význam takovýchto projektů pro rozvoj celého česko-polského příhraničí.
Po uvítacích projevech přistoupili k poklepání kamene hejtman Franc spolu se starostkou Mückovou a dále se poklepu zúčastnili téměř všichni hosté.
Všichni účastnícislavnostního aktu obdrželi pamětní dokument, který obsahuje veškeré podstatné informace týkající se realizovaného projektu stavby cyklostezky.
 
Celkové náklady projektu jsou plánovány na 558 tis. EUR, z toho česká strana 324 tis. EUR, polská strana 234 tis. EUR. Česká část v cyklostezky v délce 1,53km začíná ve Vižňově za kostelem a pokračuje po bývalé historické cestě směrem na hranice, kde se napojí na polskou část cyklostezky v délce 2,04km v Nowem Siodle a bude pokračovat do Goliňska, kde se napojí na komunikaci Meziměstí Mieroszów. Dokončení celého projektu se plánuje do konce roku 2011.

  loga CZ PL.jpg

Galerie Poklep základního kamene cyklostezky

Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 01
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 02
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 03
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 04
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 05
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 06
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 07
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 08
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 09
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 10
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 11
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 12
Základní kámen cyklostezky v Meziměstí 13
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz