RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / RDA rozvíjí nová partnerství

RDA rozvíjí nová partnerství

RDA rozvíjí nová partnerství
Regional Development Agency, všeobecně známá jako RDA, se aktivizuje v mezinárodních projektech.
Logo EUTOKIA
Na počátku letošního roku se agentura stala partnerem projektu s názvem EUTOKIA. Projekt má celkem 12 partnerů. Vedoucím partnerem projektu je španělská nezisková organizace Lan Ekintza – Bilbao City Counsil, která se dlouhodobě zabývá otázkou inovace v oblasti sociálních věcí a již úspěšně realizovala několik projektů týkajících se oblasti komunitního plánování.  Dalšími partnery v projektu jsou organizace podporující danou problematiku ze Španělska, Portugalska, Dánska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Holandska a České republiky. Projekt je zaměřen na řešení otázek v oblasti sociální politiky a mapuje stav jednotlivých zapojených subjektů s rozdělením na podnikatelský sektor, NNO a municipality. Žádost o finanční podporu tohoto projektu byla předložena v rámci 4. výzvy Operačního Programu Mezinárodní spolupráce INTERREG IVC.
V4 - Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko
V září letošního roku byla navázána spolupráce s dalšími partnery v rámci Visegrádské čtyřky (V4). Jedná se o Powiat Klodzki, Kárpátok Alapítvány-Magyarország a Vidiecky parliament na Slovensku. Společně byl připraven projekt s názvem „On the trail of future through traditions“, který je zaměřen na výměnu a ukázku tradičního a kulturního dědictví všech zemí Visegrádské čtyřky. V rámci projektu dojde k mezinárodnímu setkání partnerů V4. Při jednotlivých setkáních budou prezentovány tradiční a řemeslnické práce spolu s regionálními produkty z každé země V4. Vedoucím partnerem projektu se stala organizace Vidiecky parliament na Slovensku, který je předkladatelem projektu v rámci Visegrádských fondů.
 
„V loňském roce při oslavách 10. výročí vzniku RDA jsme představovali naše vize a plány do budoucna. Jedním z nich byla také větší orientace na mezinárodní projekty a partnerství. Po roce mohu konstatovat, že stanovené cíle se nám podařilo naplnit. V tuto chvíli prozatím není žádný z předložených projektů podpořen. Pevně však věřím, že naše spolupráce se zahraničními partnery nezůstane jen u předložených žádostí, ale že nám umožní v budoucnu  přinášet na území Euroregionu Glacensis příklady dobré praxe ze zahraničí. V příštím roce  předpokládáme realizovat další společné projekty, zejména v oblasti vzdělávání a česko-polské přeshraniční spolupráce. Pro tyto účely RDA dlouhodobě hledá obdobného partnera na polském území. Bohužel v Polsku je jiné uspořádání organizací a podobné rozvojové agentury tam nejsou zřizovány. Věřím však, že se nám i přes to podaří v nejbližší době nalézt alespoň podobný subjekt a budeme tak více rozvíjet přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Glacensis“, dodal Jaroslav Štefek, ředitel RDA.

Galerie RDA rozvíjí nová partnerství

Pracovní zasedání v Klodzku
Setkání na Slovensku 1
Setkání na Slovensku 2
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz