RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Nové prostory pro RIAPS Trutnov

Nové prostory pro RIAPS Trutnov

Nové prostory pro RIAPS Trutnov

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

získalo v březnu 2009 prostřednictvím RDA dotaci ve výši 54 mil. Kč (celkové náklady dosahují téměř 60 mil. Kč) pro projekt s názvem „Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb,“ číslo projektu CZ.1.13/2.2.00/09.00526. Projekt byl uskutečněn v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst.
Projekt spočíval v revitalizaci a regeneraci brownfields nacházejícího se v blízkosti centra města Trutnova, kdy se prostory bývalého Klubu důchodců a restaurace na Nivách změnily za krátkou dobu v moderní pavilon, který byl slavnostně předán v úterý 9.12.2010.

Nyní se dříve nevyužívaný objekt stal díky projektu novým centrem sociálních a zdravotnických služeb poskytovaných pro cílové skupiny z celého regionu. Nově jsou na jedno místo koncentrovány ambulance psychologů a psychiatrů, manželská a rodinná poradna, nízkoprahové zařízení, kontaktní centrum a terénní program.

Na slavnostním zahájení provozu se za přítomnosti řady hostů uvedli představitelé Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov v čele s ředitelem Jaromírem Hejzlarem a ředitelkou RIAPS paní Zuzanou Kozákovou. Ředitel Hejzlar přivítal starostu města Trutnova Ivana Adamce, poslankyni Vladimíru Lesenskou, rádní Královéhradeckého kraje Janu Třešňákovou a Miroslava Uchytila a Rostislava Čevelu z Ministerstva práce a sociálních věcí, který před lety působil ve funkci ředitele tohoto sdružení a stal se duchovním otcem myšlenky péče o klienty  na Trutnovsku. Za RDA se slavnostního zahájení zúčastnil ředitel RDA Jaroslav Štefek a projektový manažer Josef Taláb.

Bezbariérová budova, ve které je výtah, získala přestavbou řadu důležitých místností, které jsou koncipovány do tří podlaží. V přízemí je umístěno takzvané kontaktní centrum pro uživatele návykových látek, opatřené dvěma vchody a od ostatního provozu RIAPSu separované, aby byla zajištěna anonymita klientů. Na kontaktní místnost tam navazují další prostory. Sociální zařízení se sprchou, prádelna, sklad čistého prádla a kuchyňka pro klienty a výměnná testovací místnost. Součástí kontaktního centra je i poradenská místnost pro práci s klienty nebo s jejich rodiči a blízkými osobami. Prostor slouží i jako zázemí pro pracovníky kontaktního centra a terénních programů.

V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny ambulance klinické psychologie, psychiatrie a poradna pro léčbu závislostí, nově zde klienti najdou prostory stacionáře a terapeutické dílny s různými aktivitami pro psychicky nemocné pacienty. V prvním nadzemním podlaží jsou také umístěny čtyři kanceláře ředitelství Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, pod něž institut patří a které dosud nemělo svou střechu nad hlavou.

O patro výše se nachází manželská a rodinná poradna, poradny jednotlivých odborníků. V další části posledního nadzemního podlaží jsou také prostory pro nízkoprahové centrum.

Regionální institut psychosociálních ambulantních služeb (RIAPS) získal přestavbou zmíněného objektu důstojné prostředí pro svou široce spektrální činnost v oblasti psychosociální péče.

Galerie RIAPS Trutnov

RIAPS SOL Trutnov 01
RIAPS SOL Trutnov 02
RIAPS SOL Trutnov 03
RIAPS SOL Trutnov 04
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz