RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Rozwój systemu ratownictwa straży pożarnej na pograniczu czesko-polskim

Rozwój systemu ratownictwa straży pożarnej na pograniczu czesko-polskim

Rozwój systemu ratownictwa straży pożarnej na pograniczu czesko-polskim
Wnioskodawca Miasto Žacléř
Žacléř nový znak_01.jpg

Partner projektuGmina Lubawka
Lubawka.png
Projekt Rozwój systemu ratownictwa straży pożarnej na pograniczu czesko-polskim
Wartość budżetu 799 000
Dofinansowanie 711 000 
Opis projektu Projekt dotyczył podniesienia bezpieczeństwa oraz zintensyfikowania współpracy straży pożanych na czesko-polskim pograniczu.

Miasto Žacléř zakupiło wyposażony samochód strażacki oraz wyremontowało remizę strażacką.
Gmina Lubawka zmodernizowała obiekty remizy strażackiej, zakupiła dwa samochody strażackie oraz nowe wyposażenie dla strażaków.

W ramach projektu zorganizowano ćwiczenia strażackie oraz spotkania dla uczniów w szkołach. Wydano wspólną ulotkę o sposobach zachowania w  przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia.
Realizacja
05/ 2009 - 07/ 2010
strony www http://www.zacler.cz
Źródło współfinansowania projektu Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dziedzina wsparcia 1.3 Profilaktyka zagrożeń
Świadczone usługi
loga CZ PL.jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz