RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Slavnostní zahájení provozu na komunikaci Olešnice v O.h. - Sedloňov

Slavnostní zahájení provozu na komunikaci Olešnice v O.h. - Sedloňov

Slavnostní zahájení provozu na komunikaci Olešnice v O.h. - Sedloňov
Slavnostní zahájení provozu
Tento pátek 4. listopadu 2011 byl slavnostně zahájen provoz na komunikaci z Olešnice v Orlických horách přes Polom do Sedloňova. Rekonstruovaná komunikace v celkové délce téměř 7 km byla ukončením další etapy společného česko-polkého projektu s názvem „Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki reg. č. CZ.3.22/1.1.00/00639" financovaného z fondů EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce. Projekt jako celek bude dokončen v roce 2012 opravou komunikací po polské straně - úsek Lewin Klodzki ve směru na Klodzko (právě se opravuje), druhý úsek ve směru na Kudowu Zdroj a komunikace ve směru Lewin Klodzki - státní hranice.

Investorem etapy byl Královéhradecký kraj, který je zároveň vedoucím partnerem společného česko-polského projektu. Dalšími partnery jsou Správa silnic Královéhradeckého kraje zajišťující projektovou dokumentaci, stavebně-technický dozor a bezpečnost práce a Powiat Kłodzki a Gmina Lewin Kłodzki realizující obdobné investice na polské straně.
Celý projekt byl připraven a je koordinován ze strany Regional Development Agency (RDA), která je agenturou Euroregionu Glacensis.
Modernizace komunikace z Olešnice v Orlických horách do Sedloňova za 47 mil.Kč zahrnovala nejen opravu povrchu, ale také úpravu krajnic, čištění a prohloubení příkopů, doplnění silničních obrubníků, úpravu a obnovu sjezdů, opěrných zdí a propustků a osazení svodidel, bylo také obnoveno dopravní značení a vysazeno na 80 ks stromů.

Významnost této komunikace, která zajišťuje nejen příhraniční, ale zejména přeshraniční dostupnost a přístupnost našeho regionu zazněla i ve slovech hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, který řekl: „Mezi mnoha nevýhodami příhraniční oblasti jako je například špatná dopravní obslužnost a nižší zájem investorů máme i jednu výhodu, a tou je právě česko-polská spolupráce a jsem pro to, aby se spolupráce co nejvíce rozvíjela, a to je opravdu jedna z priorit Královéhradeckého kraje a silnice mezi námi a Polskem toto umožňuje. Věřím, že bude pokračovat i do budoucna jak přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem, tak také spolupráce přes operační programy v příštím plánovacím období, protože to je pro další rozvoj velmi významné“.
Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana, dále řekl: „Máme zájem pokračovat v rekonstrukci silnic v pohraničí, nyní zejména propojením Říček s Mostowicemi a Bystřicí Kladskou, aby se zkrátila cesta z Rychnovska do Kladska po pěkné silnici.“

Na slavnostním zahájení provozu byl odhalen kámen s pamětní deskou s informacemi o projektu a investorech a přestřižena páska. Za Powiat Kłodzki se zúčastnil vícestarosta Krzysztof Baldy a za Gminu Lewin Kłodzki starosta Henryk Szczypkowski. Mezi významnými hosty byli dále z české strany senátor Miroslav Antl, starostové dotčených i okolních obcí a zástupci organizací jako je Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Správa silnic KHK, Euroregion Glacensis, Centrum pro regionální rozvoj, Správa CHKO ORLICKÉ HORY a dodavatelské firmy COLAS CZ a.s. a Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. a agentury Regional Development Agency (RDA), která celý česko-polský projekt zpracovává a administrativně zajišťuje. Za polskou stranu se zúčastnili také zástupci Drogy Powiatowe.

  loga CZ PL.jpg

Galerie Slavnostní uvedení do provozu komunikace Olešnice v O.h. - Sedloňov

1_Jaroslav Štefek při úvodním slovu
2_Proslov hejtmana Lubomíra France
3_Zdravice zástupce polského partnera Krzysztofa Baldyho
4_Odhalení pamětní desky za účasti hejtmana Lubomíra France, náměstka hejtmana Helmuta Dohnálka  a senátora Miroslava Antla
5_Přestřižení pásky
6_Pamětní deska
7_Zmodernizovaná komunikace
8_Zmodernizovaná komunikace
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
Slavnostní zahájení provozu
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz