RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Slavnostní ukončení projektů infrastruktury pro překračování hranice mezi Českou a Polskou republikou

Slavnostní ukončení projektů infrastruktury pro překračování hranice mezi Českou a Polskou republikou

Slavnostní ukončení projektů infrastruktury pro překračování hranice mezi Českou a Polskou republikou
Dne 2. října 2012 se za účasti představitelů Královéhradeckého, Pardubického kraje a Powiatu Kladského konalo slavnostní ukončení projektů infrastruktury pro překračování hranice a seminář na téma „Schengenský prostor po 5 letech“.  


Slavnostní otevření zrekonstruovaného hraničního mostu Bartošovice v Orlickýh horách - Niemojów


Slavnostní setkání bylo započato v dopoledních hodinách v obci  Bartošovice v Orlických horách, kde vedoucí partner projektu Královéhradecký kraj v rámci projektu zrekonstruoval hraniční most s polským Niemojowem. Jde o další z projektů, které zajistí dostupnost a obslužnost hraničních přechodových míst v česko-polské příhraniční oblasti. Během letošního roku zde dodavatelská firma zrekonstruovala silně narušené spodní stavby mostu, byly  zpevněny krajní opěry, vybudovány nová mostní křídla a ztužující železobetonové římsy a také provedena celková údržba. S celým průběhem stavby seznámil přítomné starosta obce p. Kotanidis.

Galerie Hraniční most v Bartošovicích v Orlickýh horách - Niemojów

032
027
004
001

Otevření odpočinkového místa pro turisty, nově vybudované komunikace u hraničního přechodu Mladkov - Kamenczy


Po slavnostním přestřižení pásky se celá delegace přemístila do nedalekého Mladkova, kde v blízkosti státní hranice s Polskou republikou bylo v rámci projektu vybudováno odstavné parkoviště a odpočinkové místo pro turisty. Tato část projektu byla v kompetenci Pardubického kraje. Zodpovědnou osobou za realizaci projektu byl p. Václavík, který projekt představil. Polský partner projektu – Powiat Klodski vybudoval bezprostředně za hraničním  přechodem komunikaci do přilehlé obce Kamenczyk.

Galerie Hraniční přechod Mladkov - Kamenczyk

068
047
046
045

Seminář na téma "Schengen po pěti letech"


Jednou z dalších aktivit projektu bylo uspořádání semináře na téma „Schengen po pěti letech“, který se konal v odpoledních hodinách v nově otevřené Kramářově chatě na Suchém vrchu. K problematice schengenu měli možnost se vyjádřit všichni tři zapojení partneři do projektu, dále pak zástupci Policie ČR, dobrovolní i profesionální hasiči. Všichni přednášející se shodli, že vstupem České republiky do schengenského prostoru došlo ještě k většímu prohloubení česko-polské vzájemné spolupráce.

Galerie Seminář

117
103
082
077
Euroregion Glacensis
loga CZ PL.jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz