RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Aktualności / Unikátní turistický přístřešek v Bílé Vodě

Unikátní turistický přístřešek v Bílé Vodě

Unikátní turistický přístřešek v Bílé Vodě
Povinná publicita
Projekt „Cyklotrasa Marianny Oranžské“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001317, byl původně naplánován tak, že bude navazovat na podobnou akci realizovanou gminou Kamieniec Ząbkowicki. Cílem bylo propojení obce Bílá Voda a gminy Kamieniec Ząbkowicki, historicky významných sídel Marianny Oranžské, prostřednictvím vyznačení cyklotrasy na stávajících komunikacích, pořízením mobiliáře a stavbou přístřešku pro cyklisty v Bílé Vodě. Jedna věc jsou plány a druhá je realita. Polská část projektu neprošla a proto na bělovodské části došlo k odstoupení od značení trasy a „pouze“ se postavil přístřešek a zakoupil mobiliář k němu. Přístřešek je umístěn u hasičské nádrže kousek od Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské. Zde začíná a nebo také končí červeně značená turistická trasa po hřebenech Rychlebských hor. Že není jen tak obyčejný, můžete vidět na fotkách. Vyspí se v něm pohodně několik lidí, můžete si rozdělat oheň v ocelovém ohništi nebo se jen schovat před nepřízní počasí.
Turistický přístřešek v Bílé Vodě
Turistický přístřešek v Bílé Vodě
Turistický přístřešek v Bílé Vodě
Turistický přístřešek v Bílé Vodě
Turistický přístřešek v Bílé Vodě
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz