RDA

Základní informace

Název
Zkrácený název
Zastoupení
Právní forma
 
 
Členové sdružení

Orgány sdružení


Datum vzniku
Sídlo
Detašovaná pracoviště              

Kontaktní telefon
Kontaktní fax
www.stránky
e-mail

DIČ
Bankovní spojení
Regional Development Agency
RDA
Ing. Iva Paukertová, ředitelka
zájmové sdružení právnických osob
reg. spolkovým rejstříkem vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 8979  pod spisovou značkou L 8979, datum zápisu 1.1.2014
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
ředitelka
výbor sdružení RDA
revizní komise
 
17.8.2000
Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516 01
Trutnov, Bulharská 65, 541 01
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
+420 494 535 095
+420 494 535 095
www.rda-rk.cz
info@rda-rk.cz
70157855
CZ70157855
Komerční banka a.s., Rychnov n. Kn., č.ú.  78-9303950207/0100