RDA

Úvodní slovo ředitelky

Ing. Iva Paukertová, ředitelka RDA

Společnost Regional Development Agency,

běžně známá jako RDA,  byla založena 17.8.2000. Posláním agentury je podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis s důrazem na přeshraniční spolupráci s Polskem.
Jednou z hlavních náplní je příprava a realizace projektů ze strukturálních fondů EU, dotačních programů ČR, nadací a dalších grantů. RDA zaměřuje své aktivity zejména v oblastech rozvoje přeshraniční spolupráce, cestovního ruchu, dopravní infrastruktury pro překračování hranice, životního prostředí, sportu a tělovýchovy, vzdělávání a rozvoj venkova.
V praxi to znamená úzkou spolupráci našich pracovníků zejména s neziskovým sektorem. Naší přidanou hodnotou je velice dobrá znalost místních poměrů v příhraničním území Euroregionu Glacensis a znalost polské samosprávy. Komunikační schopnosti v polském jazyce nás tak předurčují ke specializaci na přeshraniční dotační programy s Polskem.
Osobní přístup pro řešení dané otázky je základní krédo naší práce. Téměř dvacetileté zkušenosti s agenturní činností a množství úspěšně ukončených projektů v objemu dotačních prostředků více jak 3,5 mld. z nás udělaly dobrou a kvalitní značku. Nebojím se proto říci, že RDA je skutečnou platformou pro rozvoj příhraničních regionů.   
 
 
Ing. Iva Paukertová
ředitelka RDA