RDA

Síť regionálního rozvoje Karpatského euroregionu - možnosti pro Ukrajinu

Visegrad Fund_šíře 250
 
Projekt je realizován prostřednictvím International Visegrad Fund http://visegradfund.org/ v rámci programu Visegrad 4 Eastern Partnership Extended Standard Grants pro­gram.
 
Agentura RDA se stala partnerem podpořeného projektu s názvem „Síť regionálního rozvoje Karpatského euroregionu - možnosti pro Ukrajinu", který je podpořen z mezinárodního Visegrádského fondu. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj Euroregionu Karpaty posílením role místních rozvojových agentur v jeho ukrajinské části s využitím zkušeností z příhraničních regionů zemí Visegrádské čtyřky.  
 

Základní data o projektu:

Název projektu:
Síť regionálního rozvoje Karpatského euroregionu - možnosti pro Ukrajinu
Trvání projektu:
12 měsíců (květen 2013 - duben 2014)
Poskytovatel dotace:
International Visegrad Fund
Program:
Visegrad 4 Eastern Partnership Extended Standard Grants pro­gram
Celkový rozpočet:
69.955 EUR
Dotace:
62.950 EUR (89,99%)

Příjemce:

Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"
Halytskyy, 40, Staryy Sambir, 82000, UA
Tel.: + 380 979 512 558
Fax:  + 380 322 357 574
e-mail: eku@ukr.net
www.euroregionkarpaty.com.ua 
ERKarpacki_šíře 150

Partner 1:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Rynek, 5, 35-064 Rzeszow, PL
Tel.: +48 178 525 205
Fax:  +48 178 622 073
e-mail: dlasek@karpacki.pl
www.karpacki.pl

 

 
 
Svidnik_logo_OK

Partner 2:

 
                       Regionálna rozvojová agentúra Svidnik
                       MUDr. Pribulu, 1, 08-901 Svidnik, SK
                       Tel.: +421 547 881 392
                       Fax: +421 547 881 390
                       e-mail: rrask@vl.sk
                       www.rrasvidnik.sk
 
logo RDA.jpg

Partner 3:

 
                       Regional Development Agency
                       Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, CZ
                       Tel.: +420 494 535 095
                       Fax: +420 494 535 095
                       e-mail: jaroslav.stefek@rda-rk.cz
                       www.rda-rk.cz

 

Cíl:

 
Cílem projektu je vytvoření předpokladů pro systém místního rozvoje v ukrajinské části Euroregionu Karpat posílením role místních rozvojových agentur a s využitím zkušeností z příhraničních regionů Visegrádské čtyřky.
 

Aktivity:

 
- zahajovací konference ve Lvově
- organizace studijní návštěvy Polska a Slovenské republiky,
- semináře a workshopy pro ukrajinské zástupce místních rozvojových agentur,
- vývoj strategického plánu pro tři ukrajinské místní rozvojové agentury,
- publikace analýz a doporučení pro ukrajinské místní rozvojové agentury,
- propagační činnost.
 

Očekávané výsledky:

 
- bude vytvořena síťová spolupráce a databáze ukrajinských místních rozvojových agentur,
- zlepšením kvalifikace zástupců místních rozvojových agentur,
- přenos best practise (osvědčených postupů) ze zemí Visegrad 4 pro regionální rozvoj na Ukrajině.
 
 
 

 

REALIZACE PROJEKTU

 

 

 

Zahajovací konference v ukrajinském Lvově

 
První aktivitou, která se v rámci projektu uskutečnila, bylo setkání projektových partnerů a zahajovací konference, vše ve dnech 6. - 7. 6. 2013 v ukrajinském Lvově. Zástupci agentury RDA v průběhu této cesty na Ukrajinu navštívili také polského partnera projektu - Sdružení Karpatského Euroregionu Polska, který sídlí ve městě Rzeszów. Zde se seznámili s pracovníky euroregionu a s jejich rozsáhlou projektovou a přeshraniční činností. Společně poté pokračovali do města Lvov, kde se mělo uskutečnit pracovní setkání partnerů. Na společné schůzce byl představen projekt a byly diskutovány záležitosti týkající se harmonogramu aktivit, otázka zapojení partnerů do aktivit v projektu a podoba znění partnerské dohody, jež bude uzavřena s hlavním koordinátorem projektu, kterým je Sdružení samospráv Euroregion Karpaty – Ukrajina.
 
Partneři z ČR, SK a PL jsou do projektu aktivně zapojeni. Zajistí účast expertů na zahajovací konferenci, a zejména budou na základě požadavků hlavního koordinátora projektu zpracovávat analýzu současného stavu regionálních rozvojových agentur v daném státě. Zjištěné výsledky budou poté prezentovat na seminářích v karpatských regionech Ukrajiny a následně se účastní závěrečné konference, která zrekapituluje dosažené výsledky projektu.
 
 
Následující den 7. 6. 2013 proběhla zahajovací konference společného projektu. Úvodních slov se ujali hlavní představitelé jednotlivých projektových partnerů. Následoval příspěvek výkonné ředitelky ukrajinské části Euroregionu Karpaty paní Lytvyn, která seznámila přítomné zástupce rozvojových agentur v UKR s náplní a cílem tohoto projektu. Poté byly prezentovány jednotlivými partnery příspěvky na téma zkušenosti regionálních rozvojových agentur v ČR, SK a PL a uváděny příklady dobré praxe. Po tomto bloku příspěvků následovala tisková konference, u které byli přítomni zástupci místního tisku i televize. V druhém a konečném bloku zazněly příspěvky od ukrajinských zástupců z rozvojových agentur a z vysokých škol. Po prostoru na případné dotazy byla konference ukončena. Následoval pozdní oběd, při kterém partneři provedli zhodnocení setkání a konference.
 
Jaroslav Štefek, ředitel RDA, k tomuto dodal: „Jsem velice potěšen, že byla pro tento projekt vybrána zrovna naše agentura RDA. Nutno říci, že v České republice je mnoho jiných rozvojových agentur, zejména na krajských úrovních, ale RDA je jedna z mála agentur na euroregionální úrovni. Bereme to jako zajímavé poznání a příležitost seznámit se a vyměnit si zkušenosti s našimi partnery z Polska a Slovenska. Co se týká ukrajinského partnera, tak tam je to naopak. V tomto projektu je vzhlíženo především na nás a my budeme předávat naše zkušenosti. V následujících měsících se budeme účastnit sérií seminářů, kde budeme prezentovat vývoj a aktuální stav sítě rozvojových agentur v České republice a dále také zejména naše vlastní zkušenosti s přípravou a realizací projektů. Ukrajina není členem Evropské unie, a tudíž nemá k dispozici rozsáhlé evropské dotační podpory jako Česká republika. Je tu ale jedna výjimka, která je srovnatelná s naším tehdejším Phare CBC, a to podpory pro přeshraniční aktivity. A právě naše agentura se na přeshraniční projekty specializuje a díky třináctileté historii máme našim partnerům opravdu co předat.“ 
 

Galerie Zahajovací konference v Lvově

Zahajovací konference v Lvově_1
Zahajovací konference v Lvově_2
Zahajovací konference v Lvově_3
Zahajovací konference v Lvově_4
 

 

Závěrečná konference v Rzeszowe – prezentace výsledků společného projektu, podepsání Deklarace o partnerské spolupráce

 
 
V polském Rzeszowe se dne 25. dubna 2014 konala závěrečná konference, jejímž cílem byla prezentace výsledků společného projektu, a to:
 
1) vytvořené sítě spolupráce 50 místních rozvojových agentur z Ukrajiny – potenciálních partnerů pro polské, slovenské a české regionální rozvojové agentury,
2) uskutečněné analýzy činnosti regionálních rozvojových agentur v Polsku, na Slovensku a v České republice a také na Ukrajině, a doporučení pro ukrajinské instituce vypracovaných na základě této analýzy,
3) zpracovaných strategických plánů pro tři ukrajinské místní rozvojové agentury,
4) výsledků 10 školení pro 200 zástupců ukrajinských místních rozvojových agentur,
5) propagace best practices v oblasti místního rozvoje v zemích Visegrádské čtyřky.
 
        DSC02770_šíře 250    DSC02793_šíře 250                                
 
Před zahájením samotné konference proběhlo setkání se zástupci regionálních mass medií.
 
        DSC02814_šíře 250       DSC02817_šíře 250                                                                                                
 
 
Picture 039_šíře 250Součástí konference bylo také podepsání Deklarace o partnerské spolupráci, jejímž cílem je zřízení neformální sítě pro prohloubení čtyřstranné spolupráce v rámci Karpatského Euroregionu a Euroregionu Glacensis. Smluvní strany Deklarace - Sdružení samospráv „Euroregion Karpaty-Ukrajina“ - Volodymyr Horbovyy, předseda správní rady, Sdružení Karpatského Euroregionu Polska (Polsko) - Józef Jodłowski, předseda správní rady, Regionální rozvojová agentura Svidník (Slovenská republika) - Miron Mikita, ředitel a Regional Development Agency (Česká republika) - Jaroslav Štefek, ředitel, plánují další spolupráci v následujících oblastech: výměna zkušeností a best practices v oblasti regionálního rozvoje v rámci Karpatského Euroregionu a Euroregionu Glacensis, společná propagace potenciálů a podpora politik vyvíjených oběma institucemi na národní a mezinárodní úrovni, společné hledání možností pro další podporu místních/regionálních rozvojových agentur v rámci sítě spolupráce, efektivní využití evropských fondů pro realizaci společných projektů v oblasti místního/regionálního rozvoje a přeshraniční a meziregionální spolupráce.
 

Galerie Závěrečná konference v Rzeszowe

DSC02770
DSC02778
DSC02787
DSC02789
DSC02793
DSC02808
DSC02848
DSC02585
Stránky: 1 2 3