RDA

Činnosti odborného poradce a pečovatele pro obec Orlické Záhoří

Činnosti odborného poradce a pečovatele pro obec Orlické Záhoří
V současné době zajišťujeme:
 
- zpracování projektových žádosti do programů: MAS Splav - Program obnovy venkova, MAS Splav - IROP, Ministerstvo zemědělství, FMP Euroregionu Glacensis, Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020, Granty Královéhradeckého kraje, Program prevence kriminality ministerstva vnitra
 
- ekonomicko-administrativní řízení projektů v programech: Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020, FMP Euroregionu Glacensis, MAS Splav - IROP, Granty Královéhradeckého kraje, Program prevence kriminality ministerstva vnitra
 
- zpracování  zpráv o udržitelnosti projektu do programů: Operační program životní prostředí, OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 - 2013, FMP Euroregionu Glacensis 2007 - 2013