RDA

Kunštátský drvoštěp

Kunštátský drvoštěp
V sobotu 12.8.2017 se v Orlickém Záhoří na hřišti konala mezinárodní dřevařská soutěž KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP, na které změřili své síly závodníci z Čech i Polska.  Soutěžilo se ve třech kategoriích: sekání špalku na přesnost, řezání kaprovkou ve dvojici na čas a řezání motorovou pilou na přesnost a čas.

Akce se konala v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE,reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V doprovodném programu nechyběly ukázky řezbářského umění pana Miroslava Kříže a pana Ježka.

O večerní program se postarala hudební skupina VIPIŠ a ohňová show v podání TUB Bystrzyca Klodzka z našeho partnerského města.
Řezání motorovou pilou na rychlost a přesnost
Řezání motorovou pilou na rychlost a přesnost
Sekání sekerou na přesnost
Řezání motorovou pilou na rychlost a přesnost
Řezání motorovou pilou na rychlost a přesnost
Předávání diplomů
Vítěz v sekání na přesnost a řezání motorovou pilou na přesnost a rychlost - Miloš Fabián
Ukázka řezbářského umění - p. Kříž
Povinná publicita