RDA

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor
Žadatel
Powiat Kłodzki
Partneři projektu Královéhradecký kraj
Projekt Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor
Výše rozpočtu 6 244 062,67 EUR
Dotace 5 307 452,47 EUR
Popis projektu V rámci projektu byla naplánována modernizace úseků regionálních komunikací na obou stranách hranice s cílem zlepšit atraktivitu turistické oblasti Český-polské hranici v regionu Stolových hor. Zlepšením silniční dostupnosti cílových oblastí dotčených projektem bude ukazatelem, který bude mít vliv na zvýšení počtu turistů navštěvujících oblast, a tím dojde i ke zvýšení zaměstnanosti v tomto odvětví místního hospodářství.
Realizace 01/2017 - 12/2019
www stránky www.kr-kralovehradecky.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita