RDA

Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086

Vedoucí partner: Správa Krkonošského národního parku

Projektový partner: Muzeum Ceramiki v Boleslavci

Logo_cz_pl_eu_barevne 

 

Tento projekt je založen na dlouhodobé, již od roku 2002 trvající, spolupráci mezi Muzeem Keramiky v Boleslavci a Krkonošským muzeem ve Vrchlabí, díky které jsou organizovány různé aktivity a akce na podporu kultury, muzejnictví a tradic regionu.

Obě muzea začala pořádat v rámci tohoto projektu sérii workshopů, edukativních programů, setkání a prezentací zaměřených na šíření povědomí o kulturních tradicích regionu. Krkonošské muzeum ve Vrchlabí organizuje opakující se sérii tematických akcí pro veřejnost včetně workshopů zahrnující tradiční oslavy jako je Masopust, Velikonoce, Slunovrat-oslava sv. Jana, Dožínky a Vánoce. První akcí byl vánoční jarmark konaný ve Vrchlabí dne 2.12.2017. Lidé sem mohli přijít nasát vánoční atmosféru, zhlédnout ukázky tradičních řemesel, vyrobit si adventní věnec či svícen, vyzkoušet zdobení perníčků nebo si pod odborným dohledem vyrobit vlastní vánočku. V doprovodném programu zazněly na vánočním jarmarku adventní písně a skladby v podání několika hudebních seskupení. Muzeum Keramiki v Boleslavci začalo organizovat taktéž sérii akcí včetně dílen, kde se budou tvořit vánoční ozdoby, karnevalové masky a kostýmy, makety a miniatury, velikonoční dekorace nebo půjde o keramickou dílnu včetně zdobení. Tyto výstavy budou v průběhu projektu prezentovány oběma muzei ve Vrchlabí a v Boleslavci, tak i dalšími muzejními institucemi v regionu v rámci spolupráce. V rámci projektu bude také vytvořena prostorová maketa Vrchlabí, tvorba DVD s lidovým tancem, tvorba CD s lidovými písněmi a koledami, nákup audio průvodce a promítací obrazovky. Projekt je zaměřen především na obyvatele regionu, zejména na děti a mládež a všechny, co mají zájem o tradice a kulturu regionu, ve kterém žijí.

Celkové náklady projektu jsou plánovány na 332 149,33 € (132 187,90 € Správa Krkonošského národního parku, 199 961,43 € Muzeum Ceramiki).

Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2017 a potrvá do 30. 12. 2019.

Jarmark