RDA

Oživení historie měst Svitavy a Strzelin

Oživení historie měst Svitavy a Strzelin
Žadatel
Středisko kulturních služeb města Svitavy
Partneři projektu Strzeliński Ośrodek Kultury
Projekt Oživení historie měst Svitavy a Strzelin
Výše rozpočtu 115 863,07 EUR
Dotace 98 483,00 EUR
Popis projektu Realizace projektu napomůže řešit nerozvinutý potenciál v oblasti kultury obou partnerů. Aktivity projektu partnerů spočívají v setkávání a prezentaci amatérských umělců různých žánrů. Na společných vystoupeních ve Svitavách i ve Strzelině se představí pěvecké sbory, žáci ZUŠ, dechové orchestry a rockové kapely, divadelní soubory, fotografové a výtvarníci. Cílem projektu je navázat nové přátelské vztahy a odbourávat sociálně-ekonomické bariéry.
Realizace 09/2016 - 01/2019
www stránky www.kultura-svitavy.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita