RDA

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN II

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN II
Žadatel
Správa Krkonošského národního parku
Partneři projektu Karkonoski Park Narodowy
Projekt Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN II
Výše rozpočtu 375 898,10 EUR
Dotace 319 513,39 EUR
Popis projektu Projekt vyplývá z neustálé potřeby zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků. Nutnost společných postupů při péči o Krkonoše vede oba partnery ke společné péči o odbornou přípravu, kvalifikaci a rozvoj zaměstnanců. Výměnné stáže a odborná školení v různých problematikách přenesou dobré zkušenosti z ochrany o přírodu. Významný prvkem projektu je zvyšování jazykových znalostí češtiny a polštiny.
Realizace 06/2017 - 09/2021
www stránky www.krnap.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita