RDA

Jak se tu dřív žilo

Jak se tu dřív žilo
Žadatel
Obec Orlické Záhoří
Partner projektu Gmina Bystrzyca Kłodzka
Projekt Jak se tu dřív žilo
Výše rozpočtu 4 779,46 EUR
Dotace 4 062,37 EUR
Popis projektu Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturně-historického bohatství v obci Orlické Záhoří. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením unikátního Muzea školní výuky minulého století a vydáním knihy historických fotografií společně s propagací na českém i polském území.
Realizace 07/2017 - 05/2018
www stránky www.orlickezahori.eu
Zdroj spolufinancování projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
Povinná publicita