RDA

Bystrzyca Kłodzka - město, které má ducha

Bystrzyca Kłodzka - město, které má ducha
Kdo přijel o prodlouženém zářijovém víkendu do Kladské Bystřice, jistě nelitoval. Od čtvrtka 27.9.2018 do pozdních večerních hodin v sobotu 30.9.2018 zde probíhal bohatý kulturní program v rámci akce Světový den turistiky v Euroregionu Glacensis. Návštěvníkům byly zdarma otevřeny turistické atraktivity města i jejího okolí.
 
My jsme měli tu čest, zúčastnit se komentované noční prohlídky města, navštívit Muzeum sirek, kde mimochodem mají své místo také české sirky, podívat se do podzemí, poslechnout si koncert v kostele sv. Archanděla Michaela, navštívit vyhlídkové věže, ochutnat regionální speciality a hlavně se potkat s milými lidmi, se kterými už mnoho let spolupracujeme. A právě o tom ta přeshraniční spolupráce je!
 
Noční prohlídka města se konala v rámci projektu U nás začíná pohádková říše, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000911.
Program zpřestřovala divadelní představení
Návštěvníci si mohli poslechnout koncert v kostele sv. Archanděla Michaela
Otevřeno bylo také Muzeum sirek
Výstava obrazů v Muzeu sirek
Foto: Mgr. Michaela Prouzová
Povinná publicita