RDA

Cyklotrasa Marianny Oranžské

Cyklotrasa Marianny Oranžské
Žadatel
Obec Bílá Voda
Partner projektu Gmina Kamieniec Zšbkowicki
Projekt Cyklotrasa Marianny Oranžské
Výše rozpočtu 5 913,00 EUR
Dotace 5 025,76 EUR
Popis projektu Projekt je zacílen na propojení obce Bílá Voda a gminy Kamieniec Zšbkowicki, historicky významných sídel Marianny Oranžské, prostřednictvím vyznačení cyklotrasy na stávajících komunikacích, pořízením mobiliáře a umístěním repliky prvorepublikového sloupu na hranici, jako připomínku společné historie. Realizací dojde k přeshraničnímu zpřístupnění a vyššího využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu Bílá Voda - Kamieniec Zšbkowicki.
Realizace 04/2018 - 03/2019
www stránky www.bilavoda.cz
Zdroj spolufinancování projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
loga-s-rameckem-jpg