RDA

Znáš Novou Paku?

Znáš Novou Paku?

 Logo_cz_pl_eu_barevne

ZNÁŠ NOVOU PAKU?

V neděli 15. 9. 2019 připravilo město Nová Paka ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi, jako např. Městskou knihovnou, MKS, Městským muzeem, Domem dětí a mládeže STONOŽKA, ZŠ v Husitské ulici odpoledne nabité zábavou, tvůrčími dílnami a také vědomostními kvízy. Akce s názvem Znáš Novou Paku? byla realizovaná v rámci projektu „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“, reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080, a tak se do jednotlivých činností aktivně zapojily i děti z partnerských obcí – polské Gminy Pieszyce a obce Bohuslavice nad Metují. Návštěvníci měli možnost projít několik stanovišť v centru města, u Suchardova a Gernatova domu, Skautského domu a v Jírových sadech. Nejenom děti, ale i dospělí měli možnost vyzkoušet si nejrůznější činnosti – střílet z luku, uvázat uzel, vyrobit hodiny, ozdobit perníček, upéct placku, rozpoznat bylinky atd. Krásné slunečné počasí přispělo ke všeobecné spokojenosti účastníků, kteří v Nové Pace strávili příjemné odpoledne.

Akce Znáš Novou Paku?
Akce Znáš Novou Paku?
Akce Znáš Novou Paku?
Akce Znáš Novou Paku?
Akce Znáš Novou Paku?
Akce Znáš Novou Paku?