RDA

Po stopách společné středověké historie

Po stopách společné středověké historie
Žadatel
Gmina Ząbkowice Śląskie
Partneři projektu Sdružení pro Vízmburk z.s.
Projekt Po stopách společné středověké historie
Výše rozpočtu 1 249 878,74 EUR
Dotace 1 062 396,36 EUR
Popis projektu Projekt se zaměřuje na vytvoření nové turistické stezky, která se bude zabývat historickými událostmi z období husitských válek, které se staly v česko-polském příhraničí. Na hradech Vízmburk a Ząbkowice Śląskie budou v rámci projektu vytvořena zázemí pro informační centra společné stezky. Na jednotlivých zastaveních stezky budou zobrazeny opravdové historické události, které se vážou k danému místu či oblasti (bitvy, dobývání hradů apod.).
Realizace
03/2019 - 05/2022
www stránky www.vizmburk.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita