RDA

Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří

Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří
Žadatel
Obec Orlické Záhoří
Projekt Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří
Výše rozpočtu 2 552 320 Kč
Dotace 2 424 704 Kč
Popis projektu Projekt je zaměřen na posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. V rámci projektu bude zakoupeno vybavení pro odstraňování důsledků nadprůměrných srážek a masivních námraz (souprava pro odstraňování spadlých stromů) a vybavení pro odstraňování následků extrémního sucha (elektrocentrála a cisterna na pitnou vodu s podvozkem).
Realizace 04/2019 - 3/2020
www stránky www.orlickezahori.eu
Zdroj spolufinancování projektu IROP prostřednictvím MAS Splav
Poskytovaná činnost
logo programu