RDA

Poznajmy się lepiej

Poznajmy się lepiej
Wnioskodawca
Obec Lánov
Partnerzy projektu Gmina Karpacz, Miasto Szklarska Poręba
Tituł

Poznajmy się lepiej

Kwota budżetu  293 815,45 EUR
Dotacja  249 743,13 EUR
Opis projektu Przedmiotem projektu jest wspólna realizacja działań sportowych i kulturalnych. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia intensywności i pogłębienia współpracy instytucji i społeczności na różnych płaszczyznach życia społecznego w regionie przygranicznym i do wzmocnienia poczucia przynależności mieszkańców Sudetów do swojego regionu (ojczyzny). Podczas wspólnych działań nawiązywane są nowe kontakty międzyludzkie i trwałe partnerstwa, a także ma miejsce wzajemne poznawanie języka i kultury.
Realizacja 07/2017 - 06/2020
www strony www.lanov.cz
Żródlo współfinacowania projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Usługi
przygotowanie projektu, realizacja projektu
Povinná publicita