RDA

Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza

Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza
Wnioskodawca
Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Partnerzy projektu Obec Bílá Voda, Gmina Złoty Stok
Tituł

Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza

Kwota budżetu 2 410 540,82 EUR
Dotacja 2 048 959,69 EUR
Opis projektu Główną ideą projektu jest stworzenie transgranicznego obszaru turystycznego na istniejącym Szlaku Marianny Orańskiej, który stanowi wspólną i wzajemnie się uzupełniającą ofertę turystyczną trzech gmin na polsko-czeskim pograniczu.
Realizacja 03/2019 - 03/2021
Strony www www.bilavoda.cz
Żródło współfinansowania projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Povinná publicita