RDA

Walim i Častolovice – polsko-czeska współpraca dla rozwoju turystyki

Walim i Častolovice – polsko-czeska współpraca dla rozwoju turystyki
Wnioskodawca
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Partner projektowy Městys Častolovice
Tituł

Walim i Častolovice – polsko-czeska współpraca dla rozwoju turystyki

Kwota budżetu 59 133,20 EUR
Dotacja 50 263,20 EUR
Opis projektu Chociaż granica państwa nie stanowi dla turysty żadnej bariery, to wciąż istnieje pewna bariera mentalna. Stworzono nowy, wspólny produkt turystyczny niwelujący tę przeszkodę. Połączono miejsca o znaczeniu turystycznym zlokalizowane po obu stronach granicy – gminę Walim i gminę Častolovice z ich atrakcjami turystycznymi.
Realizacja 04/2017 - 04/2018
Strony www www.ou-castolovice.cz
Żródło współfinasowania projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
loga-s-rameckem-jpg