RDA

Pod jednym dachem 2

Pod jednym dachem 2
Wnioskodawca
Město Meziměstí
Partner projektowy

Mieroszowskie Centrum Kultury

Tituł Pod jednym dachem 2
Dotacja 74 726,17 EUR
Opis projektu Projekt dotyczył wzajemnej współpracy między mieszkańcami miast Meziměstí i Mieroszów. W trakcie realizacji projektu zorganizowano wydarzenia sportowe, turystyczne, społeczne i kulturalne. Wynikiem tej współpracy było nawiązanie nowych i wzmocnienie istniejących kontaktów pomiędzy oboma partnerami, którzy wspólnie realizowali drugi projekt o podobnym charakterze.
Realizacja 03/2017 – 12/2019
Strony www www.mezimesti.cz
Żródło współfinasowania  projektu Interreg V-A 2014-2020
Logo_cz_pl_eu_barevne