RDA

Společný přístup k péči o Krkonošský národní park

Společný přístup k péči o Krkonošský národní park
Žadatel
Správa Krkonošského národního parku
Partner projektu

Karkonoski Park Narodowy

Projekt Společný přístup k péči o Krkonošský národní park
Dotace 475 327,57 EUR
Popis projektu Cílem projektu je zefektivnit výkon správy. Pro rozhodovací činnosti usměrnění návštěvnosti bude zpracována socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš a následně dojde ke zpracování společné strategie péče o Krkonošský národní park, jež umožní efektivní spolupráci při plánování a dosažení společných postupů a stanovených cílů v oblasti ochrany přírody v regionu Krkonoš.
Realizace 06/2017 – 12/2020
www stránky https://www.krnap.cz/
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A 2014-2020
Poskytovaná činnost
Logo_cz_pl_eu_barevne