RDA

Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory

Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory
Žadatel Gmina Pieszyce
Partner projektu
Město Nová Paka
Obec Bohuslavice nad Metují
Projekt Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory
Dotace 1 257 126,82 EUR
Popis projektu
Projekt má za cíl motivovat turisty k návštěvě regionů, na jejichž území se nacházejí významné geologické a historické zdroje, které mají potenciál rozšířit cestoví ruch v daném příhraničí. Dalším cílem tohoto projektu je vytvoření prostoru pro vnitřní i venkovní expozice v místech partnerů. Konkrétně v Bohuslavicích bude vytvořeno ve vnitřních prostorách budovy obecního úřadu aktivně pojaté prezentační (informační) centrum s ukázkami zkamenělin. Ve venkovních prostorách naučná stezka „Giganti křídového moře“.
Realizace 1. 9. 2020 - 30. 6. 2023 
www stránky
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A 2014-2020
Poskytovaná činnost Zpracování projektové žádosti
Koordinace projektu
1868_Bohuslavice vizualizace
1868_Bohuslavice vizualizace 1
1868_Bohuslavice vizualizace 2
Logo_cz_pl_eu_barevne