RDA

Společné řízení rizik - Hronov a Kudowa Zdrój

Společné řízení rizik - Hronov a Kudowa Zdrój
Logo_cz_pl_eu_barevne

Jedním z dalších prospěšných projektů financovaných z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko je projekt s názvem „Společné řízení rizik - Hronov a Kudowa Zdrój“; registrační číslo CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901. V rámci jeho realizace město Hronov zakoupilo pro jednotku SDH Hronov hasičskou cisternu CAS 30 – SCANIA P 500. Nákupem tohoto vozu byla podpořena vyšší akceschopnost a profesionalita SDH Hronov a zároveň zvýšení kvality zásahů při ochraně životů a majetku obyvatel v tomto příhraničním regionu.

20211215_104255_1
Fotodokumentace publicity - Cisterna 1
20211215_120543