RDA

Spuštění Fondu malých projektů se blíží

Spuštění Fondu malých projektů se blíží
logo czpl cz@2x

Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 bude vyhlášen a zahájen dne 1.11.2023.

V novém programovém období čeká žadatele několik novinek. Dochází k rozdělení správcovství prioritních os. Priorita 2 "CESTOVNÍ RUCH", CÍL 2.1 - Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí, bude spravována polským sekretariátem Euroregionu Glacensis a Priorita 4 "SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL", CÍL 4.2 -  Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí, bude spravována českým sekretariátem Euroregionu Glacensis. Dále bude možné předkládat buď společný projekt s principem vedoucího partnera nebo samostatný projekt. Další novinkou je zavedení paušálů a také skutečnost, že u všech typů aktivit má být zjednodušena administrativa.

Více informací naleznete na https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html

Pro zájemce o Prioritu 2 je připraven na 15.11.2023 od 9:00 online seminář. Zájemci se mohou přihlásit do 10.11.2023 na emailu biuro@eg.ng.pl

Termíny školení pro Prioritu 4 budou uveřejněny v nejbližších dnech.