RDA

Obnova úseků trati Tanvald - Szklarska Poreba

Obnova úseků trati Tanvald - Szklarska Poreba
logo czpl cz@2x

V průběhu letních měsíců 2023 naše agentura připravovala do Programu Interreg Česko – Polsko, PO 3 Doprava v rámci SC 3.1 (železnice) jednu projektovou žádost. Projekt v průběhu podzimu prošel formální kontrolou a věcným hodnocení a následně byl na zasedání Monitorovacího výboru dne 12.12.2023 schválen. V současné době se připravuje vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027“.

Železnice CZ-PL

Název projektu: Obnova úseků trati Tanvald - Szklarska Poreba / Odnowienie odcinków linii Tanvald - Szklarska Poręba, CZ.11.03.01/00/23_006/0 000070

Partneři projektu: Správa železnic, státní organizace (vedoucí partner), Województwo Dolnośląskie (realizátor Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu)

Popis: Hlavním cílem projektu je umožnit zvýšení kapacity a s tím související zajištění bezpečnosti železniční infrastruktury v úseku Tanvald-Kořenov-Szklarska Poreba, což přispěje ke zvýšení přeshraniční mobility v česko-polském pohraničí. Projekt se zaměřuje na renovaci a obnovu traťového úseku Tanvald-Kořenov na trati č. 036 a na rekonstrukci dopravny Dolní Polubný. Díky těmto opatřením dojde ke zlepšení technického stavu infrastruktury, což umožní navýšení kapacity dopravy. Instalace dalších výhybek na této železniční stanici a výměna kolejnic na polské straně na trati č. 311 také přispějí k zajištění plynulosti provozu, zlepšení křižování vlaků a zvýšení možné kapacity. Dalším dílčím cílem projektu je zajištění bezpečnosti železniční infrastruktury. Renovace železničních přejezdů na trati č. 311 a jejich vybavení systémem SSP (samočinná signalizace přejezdů) sníží riziko nehod a umožní bezpečný průjezd vlakových souprav. Vybudování bezbariérových nástupišť na stanici Dolní Polubný zajistí snadný a bezpečný přístup cestujícím se sníženou pohyblivostí. Realizací těchto projektových opatření se očekává zlepšení podmínek pro provoz vlaků, zvýšení možné kapacity a plynulosti přeshraniční železniční dopravy mezi Českou republikou a Polskem.

Harmonogram projektu je plánován na 01/2024 – 12/2027.

Dotace ERDF: 15 445 991,93 €

Další informace k přečtení v tiskové zprávě Správy železnic, státní organizace - ZDE