RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / O agentuře / Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky

Ing. Iva Paukertová, ředitelka RDA

Vážené dámy, vážení pánové,

mnohým z nás se to bude zdát neskutečné, ale v letošním roce, tj. v roce 2020, je to již 20 let, co byla založena společnost Regional Development Agency, kterou běžně znáte jako RDA. Čas plyne rychle jako voda a v našich myslích nám vyvstávají ještě vzpomínky na oslavy 10 let od založení RDA ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Za těch dalších 10 let, které od oslavy v Trutnově uplynuly, si RDA upevnila své místo mezi organizacemi napomáhajícími rozvoji v česko-polském pohraničí a její pracovníci jí dělají svojí prací dobré jméno.

Za dobu své existence si agentura prošla několika „životními etapami“. Byla založena představiteli Euroregionu Glacensis jako jejich organizace zajišťující administrativní a dotační činnosti. RDA byla rovněž administrátorem projektů Phare, Interreg IIIA. S přechodem administrace fondu mikroprojektů na Euroregion Glacensis se hlavní činností RDA stala příprava, zpracování a administrativně-ekonomické řízení projektů spolufinancovaných z evropských i státních zdrojů v různých oblastech.  S realizovanými projekty se můžete seznámit na našich internetových stránkách nebo ve výroční zprávě.

Děkuji partnerům za jejich přízeň a podporu, protože bez nich by nemohla agentura fungovat a naplňovat své poslání. Přeji jí do dalších let mnoho zdaru a úspěchů.

 

Ing. Iva Paukertová

ředitelka od roku 2017

2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz