RDA

Platforma rozwoju
regionów przygranicznych

Gdzie działamy
RDA-RK
Misją Agencji jest wspomaganie i koordynacja rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego obszaru Euroregionu Glacensis ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej z Polską. Główny przedmiot działalności stanowi przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i RCz. RDA działa  na terenie Kraju Kralovehradeckiego, Pardubickiego i Ołomunieckiego. 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz