RDA

Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů

Regional Development Agency, běžně známá jako RDA, je založena dobrovolným regionálním sdružením Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis a Dobrovolným svazkem obcí Regionu Orlické hory.
Aktuality
Zakladatelské organizace
Euroregion glacensis
Region Orlické hory
Kde působíme
RDA-RK
Posláním agentury je podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis s důrazem na příhraniční spolupráci s Polskem. Hlavní náplní je příprava a realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU a ČR. RDA působí  na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. 
Činnost RDA podporuje
Královéhradecký kraj
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz