RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí
Žadatel
Správa Krkonošského národního parku
Partneři projektu Muzeum Ceramiki
Projekt Boleslavec - Vrchlabí - aktivní přeshraniční spolupráce muzeí
Výše rozpočtu 332 149,33 EUR
Dotace 282 326,94 EUR
Popis projektu Realizace projektu vytvoří model přeshraniční spolupráce pro subjekty zabývající se kulturou na polsko-českém pohraničí na příkladu spolupráce Muzea keramiky a Krkonošského muzea Vrchlabí v oblasti popularizace zvyků a řemeslných tradic. Cíle bude dosaženo organizací společných aktivit kulturní tradice pohraničí pro cílové skupiny na obou stranách hranice.
Realizace 06/2017 - 12/2019
www stránky www.krnap.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz