RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří

Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří

Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří
logo programu
Obec Orlické Záhoří zakoupila v rámci projektu Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011489 vybavení pro odstraňování následků extrémního sucha a soupravu pro odstraňování spadlých stromů. Projekt je z 95 % spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Projektová žádost byla podávána přes MAS Splav.
 
Obec Orlické Záhoří se v posledních letech neustále snaží vybavení JSDH Orlické Záhoří modernizovat. Specializovaná technika pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek, masivních námraz a extrémního sucha však stále nebyla dostačující. Nezbytnost pořízení soupravy na odstraňování spadlých stromů vycházela z praktických poznatků hasičů v horských oblastech, kde většina stromů spadne na komunikace, objekty, anebo dráhy vysokého a nízkého napětí. V této soupravě jsou i vázací prostředky nejen na vázání kmenů stromů, ale i k vyprošťování vozidel zapadlých ve sněhu nebo uvězněných pod spadlými stromy. Nedílnou součástí soupravy je i vysokozdvižná plošina, která je nutná k likvidaci stromů ve výškách nad 10 m a shazování ledu a sněhu z vyšších budov.  Po loňském období sucha byla jednotka SDH Orlické Záhoří několikrát žádána okolními obcemi o dovoz pitné vody při havárii vodovodu či poruchy na vodním řádu, který nastal i v obci Orlické Záhoří. Vždy byl největší problém sehnat cisternu na pitnou vodu, která může být v postižené obci zanechána. K tomuto účelu je nejlepší nástavba kontejnerová, včetně kontejnerového nosiče, kterou může dopravit jakékoliv požární vozidlo nebo i traktor. S touto technikou disponuje téměř každá obec, i JSDH v obcích.

Dopad nadprůměrných sněhových srážek či masivních námraz a extrémního sucha má vliv především na infrastrukturu dopravy a průmyslu (může způsobit např. omezení zásobování elektrickou energií z důvodů poškozených přenosových cest, omezení dodávky pitné vody z důvodu vyschnutí nebo znečištění podzemních vod, poruchy vodovodního řádu) a na obytné a veřejné budovy (může dojít např. k pádu konstrukcí přetížených střech sněhem a zavalení lidí v troskách takto zřícených objektů). Sníh rovněž komplikuje pohyb na pozemních komunikacích a bývá příčinou častějších dopravních nehod. Mezi zásahové činnosti JSDH patří především záchranné práce na střechách budov, odstranění sněhu z veřejných budov, zprůjezdnění komunikací (např. odklízení popadaných stromů či drátů el. vedení), zajištění dostupnosti nouzových služeb obyvatelstvu, pomoc s odstraněním sněhu v exponovaných lokalitách obce apod. Kromě výše uvedeného se také jedná o evakuaci osob z vozidel zablokovaných na silnici, nebo dětí ze školních autobusů. Evakuovány také bývají osoby, které v důsledku mimořádné události postihl dlouhodobý výpadek el. proudu nejčastěji vlivem stromů padajících na el. vedení.
 
Po analýze výše uvedených problémů byl odborným týmem stanoven soupis vybavení, které bude pomáhat při řešení krizových situací způsobených v důsledku extrémního sucha, nadprůměrných sněhových srážek, masivních námraz, větru atd. V rámci projektu byla zakoupena např. vysokozdvižná plošina, cisterna na pitnou vodu s podvozkem pro její převoz, elektrocentrála, motorová pila, vyvětvovací pila, řetězy, ocelové lano a další.
 
Realizace projektu přispěla k modernizaci stávající techniky JSDH Orlické Záhoří. Bude tak zachována vysoká akceschopnost jednotky a kvalita spolupráce a součinnosti s ostatními složkami IZS zejména při řešení mimořádných událostí vzniklých v důsledku nadměrných sněhových srážek či masivních námraz a extrémního sucha, případně ostatních rizik - orkánů a větrných smrští nebo havárií nebezpečných látek.
Nové vybavení pro JSDH Orlické Záhoří
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz