RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / AQUA MINERALIS GLACENSIS

AQUA MINERALIS GLACENSIS

AQUA MINERALIS GLACENSIS
Wnioskodawca
Město Náchod
Partnerzy projektu Město Hronov, Gmina Kudowa Zdrój, Gmina Duszniki Zdrój
Tituł AQUA MINERALIS GLACENSIS
Kwota budżetu 2 547 004,11 EUR
Dotacja 2 164 953,42 EUR
Opis projektu

Projekt dotyczy wykorzystania potencjału wód mineralnych poprzez rewitalizację parków, zabudowań uzdrowiskowych, aby były bardziej dostępne dla turystów. Ponadto przyczynia się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia na ziemi kłodzkiej, gdzie występuje najwięcej źródeł wód mineralnych i leczniczych. Głównym celem projektu jest stworzenie Polsko-Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego.

Realizacja 09/2016 - 12/2022
www strony www.mestonachod.cz
Żródło współfinansowania projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Usługi Opracowanie wniosku o dofinansowanie, przetarg, koordynacja projektu
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz